Utdelningssäsongen är här!

Del av vinsten tillbaka till aktieägarna

Många bolag delar ut delar av sin vinst till sina aktieägare. Detta sker vanligtvis en gång om året på våren. Dessa pengar går direkt till dig som aktieägare. Hur mycket bolaget ger i aktieutdelning bestäms på bolagsstämman.

Alla bolag i jämställdhetsportföljen ger utdelning eftersom det är ett av mina kriterier när jag väljer aktier. Utdelningen återinvesteras och på så sätt blir min aktieportfölj mer och mer värd. Det blir som en pengasnöboll som rullar snabbare och snabbare.

Direktavkastning

Genom att dela utdelningen med aktiekursen får man den så kallade direktavkastningen. Den ger en bra känsla för hur stor utdelningen är i förhållande till aktiepriset.

Exempel

NetEnt har en direktavkastning på:

2,25 kr / 72,15 kr (stängningskurs 2017-04-10) = 3,12 %.

Vad göra med utdelningen?

Du kan välja att återinvestera pengarna eller att föra över dem till ditt bankkonto. Månadssparar du hos Aktieinvest så återinvesteras utdelningen automatiskt och kostnadsfritt så du behöver inte göra någonting.

Eftersom jag sparar på ett investeringssparkonto (ISK) så skattas jag inte extra för utdelningen, vilket är fallet om man har en så kallad aktie- och fonddepå.

När behöver jag äga aktien?

För att få utdelning behöver du äga aktien dagen innan den så kallad X-dagen. X-dagens datum hittar du hos nätmäklarna och bankerna för respektive bolag (här finns en lista). Det är vanligt att aktiepriset sjunker lika mycket som utdelningen på X-dagen eftersom aktien då handlas utan rätt till utdelning.

Datum för utdelning av Framtidsfeministen jämställda bolag

utdelning framtidsfeministen
Klicka för att förstora

Hur mycket får du i utdelning varje år?

/Framtidsfeministen Twitter och Facebook

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i Framtidsfeministens sparbox. Vill du veta mer om mig hittar du det här.

Kom igång 3: allt du behöver veta om aktier

Här kommer tredje och sista delen i ”Kom igång” och efter det hoppas jag att du känner att du har fått en bra bild av hur allt hänger ihop för att våga börja spara smartare. Jag har baserat detta blogginlägg på en bra video med Unga Aktiesparare och Gilla Din Ekonomi och lagt till hur jag själv tänker kring aktier.

Aktier är kul: det gäller bara att våga komma igång och köpa den första!

Varför köpa aktier

Aktier har högre risk än fonder och banken men högre risk ger också chansen till bättre avkastning. Jag äger aktier för att jag vill ha bra avkastning på mina pengar, tycker det är kul att äga en del i ett företag och att jag får ta del av företagets vinst i form av utdelning. Många företag ger utdelning till sina aktieägare och i år har jag fått utdelning på ungefär 5 % av det som jag har investerat i aktier, vilket är mycket bättre än bankens 0 %-ränta.

Nedan har jag lagt in en bild från filmen från Gilla Din Ekonomi, som visar att aktier svänger mer på kort sikt men har gett högre avkastning historiskt sätt. Aktier är i särklass den bästa sparformen när det kommer till långsiktigt sparande.

historisk avkastning börsen framtidsfeministen
Bild från Gilla Din Ekonomi visar avkastning för olika sparformer på 65 år. Bilden visar hur mycket du skulle ha haft i juni 2011 om du sparade 1 krona 1945 i obligationer, i en svensk aktieindexfond eller på banken. 1 kr 1945 motsvarar 19,6 kr 2011 på grund av inflationen, vilket den lilarosa linjen ”priser” visar. Här ser vi att det absolut bästa alternativet hade varit att investera 1 kr i aktier för då hade denna krona växt till 3 629 kr på 65 år.

Vad är en aktie

En aktie är en ägarandel i ett företag. Aktier går att köpa och sälja på börsen genom nätmäklare som Nordnet eller din bank. Det är ofta billigare att köpa och sälja aktier via nätmäklare varför jag har valt att göra det hos Nordnet. Nedan beskrivs vad aktier har för pris, vad som är skillnaden på A- och B-aktier och att det finns olika typer av aktier där priset kan påverkas av olika saker.

Aktiepris

En akties pris styrs av hur många aktier som är till salu och hur många som vill köpa aktien till samma pris. Utbudet och efterfrågan styrs i sin tur av hur mycket vinst företaget gör och förväntas göra, om företaget köper upp andra företag och utökar sina marknadsandelar, utdelning av vinsten till aktieägare, rykten och spekulationer i media, hur det går för de utländska börserna där svenska börsen påverkas mycket av hur det går i USA, Asien och Europa, räntor och konjunktur.

A- och B-aktie

Både ägare till A- och B-aktier har rätt att vara med och rösta på bolagstämman. A-aktier har oftast 10 gånger fler röster per aktie än B-aktier, vilket betyder om en B-aktie har en röst så har en A-aktie 10 röster. A-aktier ägs ofta av storägare som vill ha mycket inflytande i företaget. A-aktier är ofta färre i antal och byter ägare mer sällan, vilket gör att det är större risk att du inte får dem sålda när du vill. Jag väljer att köpa B-aktier eftersom jag inte är en storägare och jag tycker det är viktigt att aktien är lättsåld.

Olika typer av aktier

Det finns olika typer av aktier där aktiepriset påverkas olika mycket av olika parametrar. Detta är ingenting du behöver lära dig utantill men kan vara bra att känna till.

Tillväxtaktier

Är företag som är innovativa och förväntas växa mycket. Det kan vara bolag som har ny och smart teknologi. Apple är ett exempel på företag som har haft mycket tillväxt med smart och ny teknologi.

Cykliska aktier

Är företag inom till exempel skog och verkstad. Detta eftersom dessa branscher behöver hålla stora lager kommer det gå sämre i dåliga tider.

Räntekänsliga aktier

Är företag inom till exempel bank och fastighet som är beroende av räntan. Fastighetsbranschen har ofta stora lån, vilket innebär att de kommer ha större utgifter när låneräntan är hög.

Defensiva aktier

Är företag inom till exempel läkemedel och dagligvaruhandel. Även fast det är kris kommer vi prioritera att köpa läkemedel och mat, vilket ger att dessa branscher påverkas mindre när börsen går ner.

Vilka aktier ska jag köpa

Skapa din egen strategi! Men det viktigaste är att komma igång. Allt eftersom du lär dig mer kan du uppdatera din strategi. Här har jag beskrivit hur jag väljer aktier till min jämställdhetsaktieportfölj.

De två vanligaste analysmetoderna är fundamental analys och teknisk analys. I fundamental analys utgår man från företags affär, läser årsredovisningen och gissar på hur företaget kommer växa i framtiden. Motsatsen är teknisk analys där man utgår från historiskt aktiepris och gissar framtidens aktiepris.

För alla metoder gäller dock en sak: ingen kan spå in i framtiden! Heller finns det inga snabba cash och därför sparar jag långsiktigt i bolag som jag förstår vad de gör och att jag tror på deras framtid. Jag tycker inte man ska göra det så svårt för sig.

Tips för sparande i aktier

  1. Investera det du har råd med: börja smått!
  2. Sprid riskerna i både tid genom till exempel månadssparande och i olika aktier och branscher. 7 aktier kan vara lagom.
  3. Förstå bolaget du köper. Hur tjänar de sina pengar? Håll dig också informerad vad som händer i företaget.
  4. Tänk långsiktigt. Aktier svänger mycket så en sparhorisont på mer än 5 år är bra.
  5. Ha kul!

Hur köper jag aktier

  1. Öppna en aktie-depå med låga köp- och säljavgifter, så kallat courtage, hos till exempel Nordnet. Välj skatt genom att öppna ett investeringssparkonto där du schablonbeskattas på hela beloppet varje år i stället för att vinstbeskattas 30 % på den vinsten du gör. En till bra sak med investeringssparkonto är allt redan förifyllt på deklarationen.
  2. För över pengar från ditt bankkonto till ditt investeringssparkonto. Om du inte vet hur man gör så är det bara att ringa kundtjänst då de mer än gärna hjälper dig att komma igång.
  3. Köp genom att följa bildens fem steg vilket bara tar någon minut. Klart!

Svårare än så är det inte! Den bästa träningen är praktisk erfarenhet. Du behöver inte läsa 100 böcker, utan det viktigaste är att komma igång! Det är samma som med att träna på gymmet: det jobbigaste är första steget att masa sig dit. Väl där brukar det faktiskt vara ganska roligt och efteråt känner man sig mycket nöjd med det man har åstadkommit! Så börja spara smartare direkt! Ta första steget genom öppna ett investeringssparkonto och för över #200kr!

/Framtidsfeministen SharevilleTwitter och Facebook

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.


Relaterade inlägg

Kom igång 1: spara smartare

Kom igång 2: allt du behöver veta om fonder

Hur jag väljer jämställda bolag

Kom igång 2: allt du behöver veta om fonder

Här kommer kanske världens längsta blogginlägg för dig som är nyfiken på fonder. Men låt dig inte avskräckas: det är lätt att investera och det viktigaste är att komma igång! Som någon klok sa: ”It’s about time in the market, not timing the market” som är viktigt för dina pengar.

Nu kör vi!

Varför fonder?

Jo, fonder är ett bra sparalternativ när du inte orkar eller vill köpa aktier en och en. En fond sprider riskerna bra och ger också chansen att få bättre avkastning på dina sparpengar än om du har dem på banken.

Nedan följer en sammanfattning av en bra film från Gilla Din Ekonomi med allt du behöver veta för att komma igång med fonder.

I slutet av inlägget beskriver jag vilka fonder jag har valt och varför i mitt privata sparande.

Fonder: introduktion

En fond är en samling (portfölj) värdepapper. Ett värdepapper kan vara aktier eller räntebärande. Den som investerar i en fond äger en del av fonden.

Fonder är en mycket bra sparform som kan ge en bättre avkastning än bankkontot och med lägre risk än att köpa enskilda aktier. Med risk menas hur mycket en investering svänger upp och ner i värde i tiden. Generellt kan sägas att högre risk ger större chans till högre avkastning.

Det är möjligt att spara ett litet belopp varje månad i fonder, ofta från #200kr, som då får möjlighet att växa till mycket pengar i framtiden. Sparar du dessutom lite varje månad kommer du köpa fonden både när marknaden är billig och dyr, vilket jämnar ut sig i längden. Ett tips är att ha ett fast månadssparande så fort du har fått in lönen: då vet du att det blir av!

Det finns tusentals fonder på den svenska fondmarknaden. Fondverksamheten i Sverige styrs av lagar, Finansinspektions föreskrifter och branschens egna riktlinjer och vilket skyddar dina intressen som sparare. Fondbolagets ekonomi är separerad från själva fondens ekonomi, vilket betyder är att om fondbolaget går i konkurs kommer fortfarande dina pengar vara säkra i fonden.

Fyra olika typer av fonder

Aktiefonder

Består av minst 85 % aktier. Kan placera i olika land (till exempel Sverigefond), region (till exempel Latinamerikafond) eller placerar i hela världen och då kallas det globalfond. En fond som placerar i hela världen har generellt en lägre risk än en fond som bara placerar i ett visst land eftersom risken sprids. En fond kan också investera i en specifik bransch, till exempel läkemedel.

Det finns också en typ av aktiefond som heter aktieindexfond och som slarvigt brukar kallas för indexfond. Indexfonder behöver inte vara aktiefonder men det är vanligast. Aktieindexfonder placerar enligt ett bestämt index, t.ex. indexet OMXS30 som består av Stockholmsbörsens 30 mest handlade aktier. OMXS30 är också det indexet som visas på Shareville som jämförelseindex.

Rekommenderad sparhorisont för aktieindexfond är minst 5 år. Risken är högre än för ränte- och blandfonder, vilket gör att det kommer svänga lite mer men också ge en chans till högre avkastning.

Räntefonder

Räntefonder kan delas in i obligationsfonder (långa räntefonder) och penningmarknadsfonder (korta räntefonder). Räntebärande värdepapper ges ut av staten, kommuner eller företag, och är för dem ett sätt att låna pengar. Obligationsfonder placerar i räntebärande värdepapper som har en löptid på mer än ett år medan penningmarknadsfondernas värdepapper har en löptid på mindre än ett år. Penningmarknadsfonder har lägre risk än obligationsfonder.

Rekommenderad sparhorisont för obligationsfonder är ett par år medan penningmarknadsfonder kan användas på liknande sett som ett sparkonto.

Blandfonder

Blandfonder investerar både i aktier och räntebärande värdepapper. Blandfonder innebär generellt en medelrisk, lite mer risk än räntefonder men mindre risk än aktiefonder. Fördelningen varierar mellan olika fonder, men kan också variera i samma blandfond över tiden. En sådan fond kallas ”generationsfond” och är vanligt vid pensionssparandet. Generationsfonder har stor andel aktier i början och lägre andel räntebärande värdepapper för att i slutat ha det omvända förhållandet.

Hedgefonder

Hedgefonder har som mål att ge positiv avkastning oavsett om börsen går upp eller ner. Det försöker förvaltarna uppnå genom att placera i både aktier och räntebärande värdepapper men också genom att ta lån och placera i annat (så kallade derivat).

Att tänka på vid val av fond

Vilken typ av fond passar dig bäst

Vad är din sparhorison? Ju längre du kan avvara pengarna desto mer risk kan du ta. På lång sikt ger fonder med högre risk i genomsnitt högre avkastning. En bra tumregel är att aktiefonder har högst risk, följt av blandfonder och räntefonder har lägst risk.

fondrisk framtidsfeministen
Högre risk ger CHANS på högre avkastning.

Hjälpmedel för att välja fond

Det finns massa olika sidor där du gratis kan jämföra fonder med varandra. Du kan jämföra historisk avkastning, avgifter, risk, hållbarhet och rating med mer. Jag gillar att jämföra fonder på fondkollen.se och Morningsstar och läsa på om fonderna på Nordnet. Morningstar.se ratar fonderna efter hur väl de har presterat med fonder i samma kategori, till exempel Sverigefonder. De symboliserar ratingen med stjärnor, där fem stjärnor är bästa betyg och detta syns också på Nordnet. För dig som är intresserad av hur hållbar fonden är så finns det också ett Hållbarhetsvärde om du söker på fonden på Nordnet.se, där 100 är högsta betyg. Du finner detta Hållbarhetsvärde under Hållbarhetsbetyg.

Fondavgifter

Förvaltningsavgift är det fondbolaget tar betalt för förvaltning, analys, information, administration och så vidare. Några fonder har en prestationsbaserad avgift och några tar även betalt vid insättningar och uttag, men det är ganska ovanligt i Sverige. Avgiften betalas varje dag och det sker automatiskt. Avgifter varierar mycket mellan olika fonder. Generellt så har aktieindexfonder lägre avgifter än andra aktiefonder, och räntefonder har lägre avgifter än aktiefonder.

En sak som är mycket viktig att komma ihåg är att alla avgifter alltid är avdragna när avkastningen visas på hemsidor och tidningar! På så sätt blir det möjligt att jämföra fonder med varandra.

Det finns inget entydigt samband mellan avgifter och avkastning, vilket betyder att det finns fonder med höga avgifter som går bra och dåligt och detsamma gäller för fonder med låga avgifter. Men som alltid gäller det att vara prismedveten ”Vad betalar jag och vad får jag för det jag betalar?”

Hur jag har valt mina fonder

Jag köper fonder via Nordnet. Jag har valt att ha ett investeringssparkonto för att få låg skatt på mina investeringar på börsen. Jag månadsparar på lång sikt och på medelsikt. Hur mycket jag månadsspar i respektive fond ser ni nedan i tabellen.

fonder framtidsfeministen
Klicka för att förstora bilden


KPA Etisk blandfond 2
: lite lägre risk än en ren aktiefond som placerar en tredjedel svenska aktier, en tredjedel utländska aktier samt en tredjedel svenska räntepapper. Fonden har en bra historisk avkastning (även fast det inte är någon garanti för fortsatt bra avkastning) och låg avgift. Här placerar jag pengar som jag kan använda inom 5 år.
Alla fonder jag har valt har ett högt hållbarhetsvärde, vilket är viktigt för mig. Jag har valt tre olika fonder med lite olika sparhorisonter. Den största delen av mitt månadssparande har en sparhorisont på 5-7 år. Alla fonderna har låga avgifter.

AMF Aktiefond Global: hög risk eftersom den är en aktiefond men sprider risken då den är en globalfond. Bra historisk utveckling och låg avgift. Här placerar jag pengar som jag kan använda inom 5-7 år.

Nordnet Superfond Sverige: gratis aktieindexfond med hög risk. Jag väljer denna då jag vet att det är mycket svårt att på 30 års sikt slå index och jag tror att en gratisfond kommer ge mest pengar till mig i slutändan. Här placerar jag pengar som jag inte, under några omständigheter, får röra förrän jag är 60 år och således är sparhorisonten 30 år.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag: Fonden är en aktiefond med inriktning på svenska investmentbolag som placerar i bolag som är aktiva ägare och långsiktiga ägare i andra bolag. Denna fond är relativt ny i mitt månadssparande. Jag är inte helt nöjd med hur Nordnet Superfonden Sverige har presterat och därför byter jag över till denna fond som har utklassat marknaden de senaste åren.

Så: nu kan du allt som du behöver veta för att komma igång med fonder! Nu är det bara att komma igång med kanske #200kr i månaden i någon fond som passar dig. Känner du att fonder inte är för dig kommer jag i nästa inlägg skriva om allt du behöver veta för att komma igång med aktier, vilket blir del 3 i ”Kom igång”-serien.

Ta kontroll över ditt sparande för en ekonomisk jämställd framtid!

/Framtidsfeministen SharevilleTwitter och Facebook

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.

 


Relaterade inlägg

Kom igång 1: spara smartare

Kom igång 3: allt du behöver veta om aktier

Kom igång 1: spara smartare

Jag brinner för en ekonomisk jämställd framtid och för att det ska kunna hända behöver kvinnor, inklusive mig själv, ta mer risk i sitt sparande (läs mer om kvinnor och risk i mitt tidigare inlägg). Helt enkelt för att högre risk ger chans till högre avkastning.

För att bygga min pengamaskin behöver jag spara smart. Jag har inte sparat så smart som jag skulle ha kunnat, har jag insett. Men det är inte försent att börja spara lite smartare!

Det som inspirerade mig att börja spara smartare var några insikter jag fick av tre inspelade föreläsningar av Gilla Din Ekonomi, som är ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag som samarbetar om frågor i privatekonomisk folkbildning. Föreläsningarna finns att se på UR Samtiden och heter Spara smartare, Fondsparande och Allt om aktier. Jag gillar dem eftersom de är objektiva och inte krånglar till saker och ting.

Jag tänkte sammanfatta Spara smartare som jag tycker är en perfekt start för att få mer pengar över till annat, utan att höja din inkomst eller minska på dina utgifter. I slutet skriver jag om vilka förändringar jag har gjort.

Är du redo att börja spara smartare? Nu kör vi!

Fyra steg till att spara smartare

I föreläsningen, som är 43 minuter lång, berättar Claes Hemberg att genomsnittssvensken bara får ut 2 % av sitt sparande och hur alla med fyra enkla steg och på några timmar kan börja spara smartare direkt idag. Börja ovanifrån då första steget är viktigast, det andra näst viktigast och så vidare.

1. Välj balans

Genom att hitta en bättre balans i sparandet kan genomsnittssvensken få ut 20 % extra på 10 års sikt! Det skulle också möjliggöra att vi kan gå i pension 2-3 år tidigare om vi vill, berättar Claes Hemberg. Vi har för stor del av våra pengar på banken med låg eller ingen ränta. På så sätt växer inte våra pengar så bra som de skulle kunna växa.

För att spara smartare borde vi dela upp vårt sparande efter när vi planerar att använda pengarna. Bilden nedan visar hur ett bra sparande ser ut, där färgerna motsvarar olika stora delar av varje sparad hundralapp. På banken ska vi alltså spara minst pengar (gul), på börsen på medelsikt (grön) ska vi spara största delen av våra sparpengar och på lång sikt (blå) ska vi spara näst mest.

sparande_balans

Kort sikt – gul

Behöver vi pengarna inom 2 år, till exempel för resor eller renovering, är banken bäst. Men Claes menar att vi har alldeles för mycket pengar på banken. Vi behöver ställa oss frågan hur mycket pengar vi verkligen behöver inom två år.

Medelsikt – grön

Sparpengar som ska användas om mer än 2 år mår bäst på börsen. Börsen har de senaste 100 åren givit 8 % i avkastning i snitt. Men börsen svänger mer än ett sparkonto på banken och därför är det viktigt att ha några års sikt när vi sparar på börsen.

Den största delen av vårt sparande ska vara det vi planerar att använda inom 3-4 år. Då kan en globalfond vara ett bra investeringsalternativ, säger Claes. En globalfond äger delar i bolag runt om i hela världen och inom olika branscher som skog, järnmalm och bilfabriker, vilket gör att vi sprider våra risker bra. En globalfond kan svänga upp och ner med ungefär 20 % varje år, men eftersom vi sparar långsiktigt är det bara att ha lite is i magen.

Lång sikt – blå

När vi har ännu längre horisont, 5 år plus, så kan vi ta ännu lite mer risk. Här kan en tillväxtfond vara ett bra alternativ. En tillväxtfond svänger mer än en globalfond, +-60 % / år är inte ovanligt, så här gäller också att ha is i magen. Eftersom risken är högre är också chansen till högre avkastning större.

2. Välj billigt

När det kommer till fonder så kan vi välja mellan billiga och dyra fonder. Det finns inget samband som säger att dyrare är bäst. Faktum är att 9 av 10 dyra fonder lyckas sämre än de billiga. Därför är det bäst att i början välja billigt. Ett bra riktmärke är 0,3 % i förvaltningsavgift för en globalfond och 0,9 % för en tillväxtfond.

3. Välj bort avgift

Det finns massor av olika avgifter som till exempel insättningsavgift, uttagsavgift med mera, som banker kommer försöka lägga till. Här är det viktigt att jämföra och våga ställa frågor. Genom att undvika dessa avgifter kan vi få 10-15 % mer pengar på 10 års sikt.

4. Välj skatt

Det finns två olika typer av skatt:

  1. 30 % skatt på den vinsten du gör. Detta passar bra för pengar som du får låg avkastning på, till exempel sparkontot på banken eller för räntefonder.
  2. Schablonskatt (0,42 % för 2016) av hela kapitalet genom antingen kapitalförsäkring (KF) eller investringssparkonto (ISK). Detta passar för sparande på börsen.

Extra tips

Claes avslutar med att ge dem som har bolån ett sista tips. Tipset är att pruta på ditt bolån! Om du inte har prutat på länge så finns det 10 000-tals kronor att spara. Det är inte ovanligt att det går att pruta så mycket som 0,5-1 % genom att jämföra mellan olika banker.

Hur Framtidsfeministen har gjort

Innan jag hade sett denna film hade jag inte tänkt så mycket på det där gröna medelsiktssparandet (3-4 år), utan haft det mesta av mina pengar på banken. Nu har jag fixat till detta och har lite pengar, de som jag behöver inom 2 år, på banken. Jag har valt en bank med 0,8 % ränta, fria uttag och insättningsgaranti (BlueStep med sparkonto Flex). Jag hittade bästa räntan genom att jämföra här.

De pengarna som har lite längre sparhorisont har jag nu tagit ut från banken och fört över till mitt nya investeringssparkonto (ISK) på Nordnet. Jag har valt bort avgifter genom att välja Nordnet som har låga avgifter och valt skatt genom att ha ett investeringssparkonto. Hur jag väljer fonder tänkte jag ta upp nästa gång i ”Kom igång 2: Fondsparande”.

Till dess är det bara att du sätter dig ner och gör punkt 1 ”Välj balans” så att du är redo för nästa steg! Vi kan göra detta tillsammans!

Tillsammans för en ekonomisk jämställd framtid!

/Framtidsfeministen SharevilleTwitter och Facebook

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.

 


Relaterade inlägg

Kom igång 2: allt du behöver veta om fonder

Kom igång 3: allt du behöver veta om aktier

More women = More money

Jag drömmer om en jämställd framtid. En framtid där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet är inte en rättvisefråga utan gör män, barn och kvinnor lyckligare samtidigt som bolag blir mer lönsamma. En win win helt enkelt!

Kvinnor har idag över två miljoner lägre livslön än män på grund av lägre lön, hemma mer med barnen, lägre pension och tar för lite risk i det långsiktiga sparandet. Kvinnor placerar mindre del av sina sparpengar i aktier än män även fast kvinnor är minst lika bra som män på att välja ut aktier med bra avkastning. Detta leder till att vi kvinnor går miste om miljoner och oavsiktligt motarbetar ekonomisk jämställdhet.

Tillsammans kan vi göra skillnad! Denna blogg kommer fokusera på hur vi tillsammans kan bygga en ekonomisk jämställd framtid: du kan göra skillnad! Jag kommer dela med mig av min privatekonomis historia från att ”stoppa huvudet i sanden” till en resa mot friheten och miljonerna.

För övrigt så har jag har en aktieportfölj på Shareville där jag investerar i jämställda bolag. För mig är det viktigt att företagen jag köper aktivt arbetar för en jämställd framtid. Jämställda bolag är mer lönsamma och presterar bättre på börsen enligt bland annat McKinsey. Min aktieportfölj har gått över 20 procentenheter bättre än index sedan starten i maj 2015 men mer om min investeringsstrategi kommer i senare blogginlägg.

Slutligen vill jag hälsa dig välkommen till min nya blogg och kul att just du hittade hit! Jag vill veta vad du tänker och tycker. Tagga mig i sociala medier: vi ses där!

Dagens utmaning: Vad drömmer du om för framtid?

/Framtidsfeministen SharevilleTwitter och Facebook

Åsikterna som presenteras i denna blogg är mina egna och ska inte ses som investeringsrådgivning. Alla mina egna aktieinnehav redovisas i portföljen på Shareville. Vill du veta mer om mig hittar du det här.